Wizualizacja

Wizualizacja przez twórczość umożliwia bezpośrednie dotarcie do ukrytych w podświadomości treści za pomocą obrazu. Działania twórcze stanowią otwarcie bramy do wnętrza psychiki. Poprzez język uniwersalnych symboli docieramy do sedna, istoty naszego bytu. Konfrontujemy się z wewnętrznym światem naszych potrzeb, lęków i pragnień. Dlatego możemy nabrać dystansu wobec swoich projekcji, dostrzec problemy z innej  perspektywy.

krąg

Puszczając wodze wyobraźni, zezwalając na bezładne, niepowiązane w sposób przyczynowo – skutkowy powstawanie obrazów, porzucamy tradycyjne operowanie słowami. Dlatego łatwiej jest poddać się strumieniowi wydarzeń. Traktując wyobraźnię na równi z logicznym myśleniem, otwieramy się na procesy przemiany i odnowy. Stwarzamy warunki do czerpania zadowolenia z życia tu i teraz.

Kluczem do procesów wizualizacji są związki pomiędzy emocjami, wrażeniami i wyobrażeniami. Podczas wizualizacji wykorzystujemy obrazy, by zmienić emocje lub fizyczne doznania, co w praktyce sprowadza się do tego, że dzięki nim wpływamy na nasze doświadczenia i uczestniczymy w ich kreowaniu. Twoje wizje mogą stanowić drogę do zdrowia – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Pozwól, by twoje pozytywne myśli były zaczątkiem pozytywnych doświadczeń.

Zapraszam na facebook'a:
Moje Inspiracje. Jani

X