Warsztaty dla dzieci

Wyrażenie siebie poprzez sztukę 

Dziecko w wieku szkolnym wykazuje naturalną dla swojego wieku i etapu rozwoju potrzebę ekspresji twórczej. Ekspresja jest wyzwoleniem się napięć psychicznych, ujawnia rzeczywiste emocje i uczucia. Jest spontanicznym wyrażaniem osobistych przeżyć i doznań, odbiciem postrzeganego świata.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Mały artysta przeżywa radość, która pobudza go do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem. Dziecko w ten sposób tworzy własny świat.

Zajęcia twórcze przyczyniają się do rozwoju osobowości. Dodatkowo są także elementem dającym siłę. Dziecko nabiera dystansu do swoich uczuć oraz przeżyć, staje się dojrzalsze i spokojne. Dziecko potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, przy czym najbardziej istotne jest poczucie bezpieczeństwa emocjonalnego, czyli poczucie komfortu psychicznego. Uczucia są przeżyciami nierozłącznie związanymi z człowiekiem. Od emocji różni je to że są trwałe. Nabywamy je w trakcie wielorakich doświadczeń związanych z życiem społecznym. Uczucia mobilizują poznanie i działanie, ale również mogą utrudniać i komplikować. Dziecko nie potrafi mówić o własnych pragnieniach oraz problemach, czego efektem jest blokowanie się, pogrążanie w milczeniu. Ukrywane dłużej uczucia, bardzo często są uwalniane w formie wybuchów, nieadekwatnych do danej sytuacji. Każda emocja, uczucie domaga się ekspresji. Jeśli nie zostanie wyrażone na zewnątrz w gestach, słowach lub działaniu zostanie rozładowane w organizmie w formie zaburzenia układu oddechowego, wegetatywnego, krążenia. Dzieciom trudno jest znaleźć słowa odpowiadające temu, co czują, co się z nimi dzieje w danej sytuacji. Narzędziem ekspresyjnym może być ekspresja przez sztukę. Ta forma, pomoże dziecku nauczyć się wyrażania własnych uczuć w komunikacji z innymi a jednocześnie będzie wspaniałą zabawą i formą spędzenia wolnego czasu. Metody dobierane są w zależności od wieku dzieci i ich możliwości oraz rodzaju zajęć.

Rysunek za pomocą różnych technik plastycznych oraz kolorów dostarcza przestrzeni, pozwalając na swobodną twórczość, stanowi bezpieczny i akceptowany przez dzieci sposób wypowiedzi tego, co jest trudne do opisania słowami, odzwierciedla problemy i negatywne emocje. Rysunek jest obrazem osobowości autora, realizuje zamierzenia i pragnienia, które nie miały okazji być spełnione w rzeczywistości, kształci umiejętności projekcyjne i konstrukcyjne.
Ekspresja
poprzez muzykę obejmuje oddziaływanie za pomocą muzyki i jej elementów (dźwięku i rytmu) oraz tańca. Muzyka działa uspokajająco, ale też aktywizująco i pobudzająco. Wpływa na zmianę aktywności systemu nerwowego, napięcia mięśniowego, modyfikuje oddychanie. Pomaga w rozwoju ciała, doskonali ruchy poprawiając ich wyrazistość i elastyczność, ćwiczy koordynację ruchową, poczucie rytmu i harmonii. Pomaga odzyskać kontakt z własnym ciałem, odblokowuje miejsca, gdzie została uwięziona energia, kształci wyobraźnię i pamięć ruchową. Aktywność dziecka wyzwala radość i poczucie spełnienia, dziecko wyraża to, co czuje bez obawy oceniania. Udział w zajęciach wpływa na pozytywną postawę dziecka, przeciwdziała niepożądanym emocjom, osłabieniu ich i wygaszeniu, wzbudza emocje wpływające korzystnie na samopoczucie i właściwe funkcjonowanie organizmu, przyczynia się do rozwoju wyobraźni, poszerza sferę przeżyć, wpływa na poczucie własnej wartości i pomaga uwierzyć we własne możliwości.

Relaksacja ułatwia odprężenie psychiczne, wpływa na dobre samopoczucie, jest pomocą dziecku w zakresie niezbędnego wypoczynku psychicznego. Trening relaksacyjny jest techniką zmniejszania stanów napięcia mięśni i zwiększania stanu ogólnej mobilizacji organizmu. Treningiem relaksacyjnym może być zabawa relaksacyjna w formie wizualizacji, relaksacja oddechowa.