Harmonia

cudharmonia2

Człowiek to skomplikowana istota składająca się z ciała fizycznego, struktury psychicznej oraz obszaru duchowego.

Twórcze doświadczanie zmiany na poziomie ciała, umysłu i duszy następuje z wykorzystaniem różnych form twórczej ekspresji – tańca, dźwięku, rysunku, wizualizacji.

Oferowane metody wspierania rozwoju osobistego stanowią unikalny instrument jednoczenia osobowości oraz poprawy jakości życia we własnym rytmie i w harmonii z samym sobą. Jeżeli ktoś głęboko pozna siebie i zrozumie kim jest w istocie, to niezależnie od tego co robi, może być spełniony i spokojny. Wtedy stan umysłu nie jest uwarunkowany przez zewnętrzne wydarzenia, niezależnie od tego  czy jest się biednym, czy bogatym, odczuwa się głęboki spokój i spełnienie. Aby funkcjonować w zdrowiu, całość musi być w równowadze. W naszym ciele zawarta jest nasza cała historia, osobowość i stan emocjonalny. Pamięć ciała polega na gromadzeniu wszelkich niewyrażonych uczuć i emocji w postaci napięć.  Kumulują się one głównie w błonach tkanki łącznej, okrywających mięśnie i narządy ciała. Zamykane w ciele emocje nie znikają bez śladu. Tkwią one w naszych ciałach w postaci zastojów i napięć, od których bardzo często odcinamy świadomość, wracamy tylko kiedy boli. Pogłębiając świadomość ciała uwalniamy się od niezdrowego dla nas reagowania, zyskując poczucie odpowiedzialności i decyzyjności w życiu. Dzięki pracy z ciałem odbywa się proces wewnętrznej integracji i uzdrowienia. Uwolnienie ciała i wszystkich jego możliwości ma rewolucyjny walor rozwojowy dla własnej osobowości, komfortu naszego życia. Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości, dążeń. Ekspresja poprzez sztukę pomaga kształtować osobowość, pozwala wyzwolić nagromadzone i tłumione uczucia w bezpieczny sposób. Najwyższą wartość ma bowiem sam proces, w którym uczestniczymy, a poprzez to ekspresja i aktywność, która prowadzi do korzystnych zmian. Najważniejsze jest aby wszystko co robimy dla siebie dawało nam radość życia.

Czakry to – w tradycji hinduizmu i buddyzmu tantrycznego – centra energetyczne w ciele człowieka. Do każdej z czakr przypisany jest m.in.  kolor, żywioł, a także planety i zjawiska astronomiczne. Rozwijanie poszczególnych czakr prowadzi do rozwoju osobistego człowieka w różnych obszarach.

Zestaw częstotliwości kamertonów wspomagających pracę z czakrami został opracowany przez szwajcarskiego matematyka i muzykologa Hansa Cousto. Częstotliwości te nie są oparte na żadnej skali muzycznej, a na obliczeniach matematycznych za podstawę których obrano ruch planet wokół słońca.

1. Czakra podstawy (korzeń) – również Dzień Ziemski

instynkt, przetrwanie, bezpieczeństwo

2. Czakra sakralna (podbrzusze) – miesiąc synodyczny

emocje, twórczość

3. Czakra solarna (splot słoneczny) – Słońce

funkcje mentalne, moc, kontrola, ambicja, kariera

4. Czakra serca – rok ziemski (również wibracja OM)

poświęcenie, miłość, współczucie, uzdrawianie

5. Czakra gardła – Merkury

mowa, samoekspresja

6. Czakra trzeciego oka – Wenus

intuicja, analiza, percepcja pozazmysłowa

7. Czakra korony – rok platoniczny

myślenie całościowe, funkcje paranormalne