Arteterapia

Arteterapia jest formę zajęć, w której podstawowym elementem komunikacji są szeroko rozumiane środki artystyczne, proces twórczy oraz powstające w jego wyniku dzieło. Przeznaczona jest dla wszystkich, którzy poprzez kreatywność wizualną pragną lepiej zrozumieć siebie, skuteczniej radzić sobie z problemami i konfliktami oraz podnieść jakość swojego życia. Może być stosowana we współczesnej pedagogice jako forma aktywności dla dzieci, ponieważ łączy w sobie elementy edukacji artystycznej, działania nastawione na rozwijanie kreatywności i inteligencji emocjonalnej. Stosuje się ją zarówno w formie indywidualnej, jak i grupowej, w leczeniu chorób psychicznych, zaburzeń afektywnych, w terapii uzależnień, w przypadku problemów z relacjami rodzinnymi, w trudnościach społecznych i emocjonalnych związanych z niepełnosprawnością i chorobą, w pracy z traumą i przeżywaniem straty, przy problemach fizycznych, poznawczych i neurologicznych oraz w trudnościach psychospołecznych związanych z chorobami somatycznymi.

Zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci, w małych grupach 3-5 osób. Spotkania będę odbywać się raz w tygodniu w środy o godz. 17.00. Docelowo zostanie stworzona grupa zamknięta.

Spotkania indywidualne po uzgodnieniu telefonicznym, koszt jednego spotkania indywidualnego 100zł. Zainteresowanych rodziców proszę o informację na email arteakademia@wp.pl.

Zajęcia są dla wszystkich a szczególnie dla dzieci:

–  nieśmiałych,

– wycofanych,

– mających problem z akceptacją w grupie,

– nieradzących sobie w kontaktach społecznych,

– mających problem z wyrażaniem emocji.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.