Taniec

„Istota ludzka jest energią, falami, rytmami.

Niczym więcej. Niczym mniej. Tańcem.”

taniec

Taniec jako forma twórczej ekspresji oparta jest na idei, że ciało i umysł są nierozłączne – ruch ciała odzwierciedla wewnętrzny stan emocjonalny człowieka, zaś zmiany w ruchu mogą prowadzić do zmian w psychice, tym samym wspomagając jego rozwój.

taniec natura

Pobudzanie i uwalnianie uczuć za pomocą ruchów ciała i przybieranie odpowiedniej pozy daje upust tłumionym emocjom i prowadzi do samooczyszczenia. Taniec daje poczucie satysfakcji i zadowolenia. Dzieje się tak dlatego, że sytuacje, jakie powstają w tańcu, określają bezpieczna granicę wyrażania negatywnych emocji a nawet ich wyeliminowanie.

Taniec sprzyja również umiejętności komunikacji pozawerbalnej i kreowaniu komunikatów „ja”, taniec uwrażliwia na piękno.

Zapraszam na facebook'a:
Moje Inspiracje. Jani

X