Harmonia

„Stań  się  tym  kim  jesteś”

Człowiek to skomplikowana istota składająca się z ciała fizycznego, struktury psychicznej oraz obszaru duchowego.

harmonia

Twórcze doświadczanie zmiany na poziomie ciała, umysłu i duszy następuję z wykorzystaniem różnych form twórczej ekspresji – tańca, dźwięku, rysunku, wizualizacji. Oferowane metody wspierania rozwoju osobistego stanowią unikalny instrument jednoczenia osobowości oraz poprawy jakości życia we własnym rytmie i w harmonii z samym sobą. Dlatego jeżeli ktoś głęboko pozna siebie i zrozumie kim jest w istocie, to niezależnie od tego co robi, może być spełniony i spokojny. Stan umysłu nie jest uwarunkowany przez zewnętrzne wydarzenia. Dlatego niezależnie od tego  czy jest się biednym, czy bogatym, odczuwa się głęboki spokój i spełnienie. Aby funkcjonować w zdrowiu, całość musi być w równowadze. W naszym ciele zawarta jest nasza cała historia, osobowość i stan emocjonalny.

Pamięć ciała polega na gromadzeniu wszelkich niewyrażonych uczuć i emocji w postaci napięć.  Kumulują się one głównie w błonach tkanki łącznej, okrywających mięśnie i narządy ciała. Zamykane w ciele emocje nie znikają bez śladu. Dlatego tkwią one w naszych ciałach w postaci zastojów i napięć, od których bardzo często odcinamy świadomość, wracamy tylko kiedy boli. Pogłębiając świadomość ciała uwalniamy się od niezdrowego dla nas reagowania, zyskując poczucie odpowiedzialności i decyzyjności w życiu. Dzięki pracy z ciałem odbywa się proces wewnętrznej integracji i uzdrowienia.

Uwolnienie ciała i wszystkich jego możliwości ma rewolucyjny walor rozwojowy dla własnej osobowości, komfortu naszego życia. Sztuka jest odbiciem ludzkich marzeń, ideałów, wartości, dążeń. Dlatego ekspresja poprzez sztukę pomaga kształtować osobowość, pozwala wyzwolić nagromadzone i tłumione uczucia w bezpieczny sposób. Najwyższą wartość ma bowiem sam proces, w którym uczestniczymy, a poprzez to ekspresja i aktywność, która prowadzi do korzystnych zmian.

Najważniejsze jest aby wszystko co robimy dla siebie dawało nam radość życia.

Zapraszam na facebook'a:
Moje Inspiracje. Jani

X